Konfigurácia váženia v aplikácií Chameleoon


V nastaveniach je potrebné otvoriť konfiguráciu kontroly výdaja (aj v prípade, že požívate hromadnú expedíciu). Odkaz: https://portal.chameleoon.sk/#/configurations/checkout

Tu stačí nastaviť:

  1. Zaškrtávacie tlačidlo pre zobrazenie dialógového okna na zadanie váhy
  2. Nastaviť mernú jednotku, v ktorej bude udávaná váha
  3. Nastaviť spôsob váženia. K dispozícii sú 3 možnosti:
  4. Tlačidlom na váhe
  5. Tlačidlom v aplikácii
  6. Pri stabilizovaní váhy
  7. Zapnúť kuriérov, pri ktorých sa bude okno váženia zobrazovať.