Upgates

Dokumentácia pre e-shop Upgates


Služba Chameleoon využíva pre komunikáciu API rozhranie e-shopu Upgates. Pre komunikáciu s API je potrebné vygenerovať nový prístup k API s príslušnými opravneniami.

Vygenerovanie prístupových údajov

Prihláste sa do administrácie Vášho e-shopu, ktorý si prajete prepojiť s aplikáciou Chameleoon. Po úspešnom prihláseni, kliknite na položku "Doplnky → API" v ľavom menu administrácie. Vytvorte si nový "API" prístup tak že kliknite na tlačidlo "Nový". Po otvorení okna vyplnte názov prístupu a vyberte oprávnenia:

  • Objednávky - Čítanie a zápis (ak si prajete doplniť číslo zásielky k objednávke alebo zmeniť stav objednávky v priebehu expedície, vyberte oprávenie "Čítať a zápis" v opačnom prípade Vám postačí oprávenie "Čítať")
  • Produkty - Iba čítanie

Následne kliknite na tlačidlo "Uložiť". V tabuľke sa Vám zobrazí riadok s vygenerovaným prístupom.
Hodnoty zo stĺpcov Login a Klúč API prekopírujte do nastavení v aplikácií Chameleoon.

Nastavenia prepojenia

Pre správnu komunikáciu s API e-shopu Upgates je potrebné vyplniť v nastaveniach údaje URL adresu pre API (nájdete ju nad tabuľkou s prístupomvými údajmi do API), vygenerovaný login a API kľúč.

Označenie spôsobu úhrady objednávky

Označenie spôsobu úhrady objednávky vo Vašom systéme je dôležité nastavenie, podľa ktorého aplikácia Chameleoon určuje či sa zásielka posiela na dobierku alebo nie. Aplikácia neumožní používateľovi expedovať zásielku, ak nie je známy spôsob úhrady objednávky z prepojenia. Ak aplikácia zistí, že sa jedná o nový spôsob platby, ktorý nepozná, vyvolá akciu kde musí používateľ rozhodnuť či daný spôsob úhrady je považovaný za dobierku alebo nie. Po potvrdení akcie si výber aplikácia zapamätá.

Ignorovať váhu z e-shopu

Pokiaľ nemáte uvedenú váhu v e-shope alebo si neprajete prenášať váhu z e-shopu tak môžete zaškrtnúť toto políčko. Váha bude ignorovaná a nastaví sa váha, ktorú máte nastavenú pri cieľovom kuriérovi.

Automaticky doplniť číslo prepravy k objednávke v e-shope

Ak si prajete doplniť číslo zásielky k objednávke vo Vašom e-shope hneď po odoslaní zásielky, zaškrtnite toto políčko. Číslo zásielky môžete následne poslať Vaším zákazníkom v e-maily.

Nastavenie zmeny stavu

Aplikácia Chameleoon Vám ponúka automatickú zmenu stavu pri niekoľkých udalostiach. Môžete si nastaviť pravidlo pri akej udalosti sa má zmeniť stav objednávky vo Vašom e-shope.

Vytvorenie pravidla pre zmenu stavu

Po kliknutí na tlačidlo Pridať nové pravidlo sa Vám zobrazí okno pre konfiguráciu pravidla. Je potrebné zadať názov pravidla, vybrať stav zásielky a vybrať stav, na ktorý sa zmení vo Vašom e-shope. Ďalšie údaje pre zmenu stavu nie sú povinné. Ak si prajete bližšie špecifikovať zmenu stavu môžete ich vyplniť.

Ukážka pravidla pre zmenu stavu: Zmena stavu hneď po vytvorení zásielky u kuriéra môže vyzerať takto. Do políčka "Názov" môžeme zadať text "Po vytvorení zásielky", stav zásielky si vyberieme "Vytvorená" a stav v e-shope "Odoslaná". Následne stačí uložiť pravidlo stlačením tlačidla "Potvrdiť". Týmto pravidlom dosiahne, že sa hneď po vytvorení objednávky zmení stav v e-shope na "Odoslaná".

Označenie kuriéra vo Vašom systéme

Aby ste predišli manuálnemu výberu kuriérov pri expedícií, aplikácia Chameleoon dokáže podľa tohto nastavenia automaticky zaradiť objednávky pre vybraného kuriéra.

V administrácií Vášho e-shopu kliknite na položku "Nastavenia → Objednávky → Doprava" v ľavom menu administrácie. Následne pre každého kuriéra, ktorým budete expedovať cez aplikáciu Chameleoon, skopírujte názov kuriéra a priraďte konfiguráciu kuriéra v aplikácií Chameleoon.