Váženie v aplikácii Chameleoon - hromadná expedícia


Ak váha na položke nie je. Systém označí položky bez váhy ako chybné.

Vpravo hore je možnosť váženia.

Po stlačení tlačidla sa zobrazí okno váženia a podľa konfigurácie.

Podľa režimu, ktorý ste si zvolili v nastaveniach sa váha načíta automaticky a okno sa uzavrie resp. preskočí na ďalšie váženie alebo sa očakáva vami vyvolané váženie prostredníctvom tlačidla v aplikácii alebo na váhe.

Ak je počet balíkov viac ako jedná aplikácia očakáva, že odvážite každý balík samostatne.

Prvé spustenie počas dňa

Pri prvom spustení váhy počas dňa sa objaví okno na spárovanie váhy s aplikáciou.

Keď zvolíte "Pripojiť váhu", objaví sa zoznam sériových zariadení.

Je potrebné vybrať USB Serial Port (COM?).