Váženie v aplikácii Chameleoon - kontrola výdaja


Ak máte nakonfigurované váženie v kontrole výdaja sa vám po vyskladnení poslednej položky objaví okno na zadávanie váhy.

Podľa režimu, ktorý ste si zvolili v nastaveniach sa váha načíta automaticky a okno sa uzavrie alebo sa očakáva vami vyvolané váženie prostredníctvom tlačidla v aplikácii alebo na váhe.

Ak je počet balíkov viac ako jedná aplikácia očakáva, že odvážite každý balík samostatne.

Prvé spustenie počas dňa

Pri prvom spustení váhy počas dňa sa objaví okno na spárovanie váhy s aplikáciou.

Keď zvolíte "Pripojiť váhu", objaví sa zoznam sériových zariadení.

Je potrebné vybrať USB Serial Port (COM?).