Konfigurácia váhy Ohaus Navigator


Váha komunikuje s nasledovnými údajmi. Ak je váha nami dodávaná tieto údaje sú už nastavené.

Baud: 9600
Data bits: 8
Parita: žiadna
Stop bit: 1

Nastavenie komunikačného protokolu:

 1. Váha je zapnutá a ukazuje nulovú hmotnosť
 2. Podržať tlačidlo MENU (tlačidlo úplne vpravo), kým sa nezobrazí nápis MENU (tlačidlo treba pustiť) a následne sa zobrazí nápis SETUP
 3. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) prejsť na položku „USB“
 4. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 5. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) prejsť na položku „baund“
 6. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 7. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „9600“
 8. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 9. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „Parity“
 10. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 11. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „8-none“
 12. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 13. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „End“
 14. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 15. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „End“
 16. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)

Odosielanie váhy tlačidlom

Pre nastavenie váhy tak, aby posielala váženú hodnotu po ustálení je potrebné váhu nakonfigurovať nasledovne pomocou tlačidiel na váhe:

 1. Váha je zapnutá a ukazuje nulovú hmotnosť
 2. Podržať tlačidlo MENU (tlačidlo úplne vpravo), kým sa nezobrazí nápis MENU (tlačidlo treba pustiť) a následne sa zobrazí nápis SETUP
 3. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) prejsť na položku „Print“
 4. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 5. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) prejsť na položku „A.Print“
 6. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 7. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „On.Stbl“
 8. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 9. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „End“
 10. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 11. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „End“
 12. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)

Pre iné potreby alebo pokročilejšie nastavenie prikladám servisný manual.

Ak vám váha nefunguje a potrebuje zistiť komunikuje môžete použiť na analýzu tento softver: https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility

Váha komunikuje s nasledovnými údajmi:

Baud: 9600
Data bits: 8
Parita: žiadna
Stop bit: 1

Ak nie tak nastavená je potrebné ju nastaviť pomocou servisného manuálu.