Inštalácia váhy Ohaus Navigator


Na stránke https://us.ohaus.com/en-US/Support/Software-and-Drivers je k dispozícii driver pre pripojenie váhy k PC prostredníctvom USB. Kliknutím na odkaz viď obr. sa vám stiahne zip súbor v rámci ktorého je aj návod k inštalácii.

Pri novších OS sa driver môže nainštalovať aj sám bez nutnosti postupovať podľa návodu.

V správcovi zariadení musia byť nainštalované 2 položky viď obr.

Po inštalácii máte k dispozícii virtuálny COM port, cez ktorý pripojíte váhu k aplikácii chameleoon. Číslo COM portu môže byť rôzne v závislosti od PC. Spravidla to nebýva port COM1. Ten je štandardne obsadený fyzickým sériovým portom.