Chameleoon dokumentácia Help

Shoptet

Táto dokumentácia slúži ako podrobný sprievodca pre prepojenie e-shopového systému Shoptet.

Systém Shoptet je jeden z najznámejších systémov. Je skvelým riešením ako pre drobných podnikateľov, tak aj pre väčšie firmy. Poskytuje svoje služby pre viac ako 30 000 e-shopov.

Užitočné informácie

 1. Ako nastaviť prepojenie so systémom Shoptet?

 2. Ako nastaviť označenie spôsobu úhrady objednávky?

 3. Ako nastaviť vyhľadávanie objednávok podľa želaného parametru?

 4. Ako nastaviť variabilný symbol pre platby na dobierku?

 5. Ako nastaviť zobrazovanie poznámky na štítku?

 6. Ako nastaviť ignorovanie váhy z e-shopu?

 7. Ako nastaviť pridanie čísla prepravy k objendávke v e-shope?

 8. Ako nastaviť zmenu stavu objednávky v e-shope?

 9. Ako nastaviť automatické priradenie objednávok k jednotlivým prepravcom?

Základné nastavenia

Všetky dôležité nastavenia pre Váš e-shop môžete nastaviť v sekcii Nastavenia Shoptet.

Nastavenia Shoptet

Chameleoon komunikuje s e-shopom Shoptet prostredníctvom API rozhrania. Prepojenie je možné prostrednictvom Doplnku Chameleoon pre Shoptet.

Prepojenie vášho e-shopu s aplikáciou Chameleoon je prostredníctvom doplnku oveľa jednoduchšie, bez potreby manuálneho nastavenia základných údajov.

Pre prístup k API je potrebné:

Doplnok Chameleoon v rozhraní vášho e-shopu:

Doplnok v rozhraní e-shopu

Doplnok Chameleoon v aplikácii Chameleoon:

Doplnok v Chameleoone

Aktivácia doplnku Chameleoon

 1. Aktivačný e-mail

  Po úspešnom objednaní doplnku vám na e-mail, pod ktorým máte zaregistrovaný váš e-shop, dorazí aktivačný email.

  V e-maili kliknite na tlačidlo aktivovať, následne sa vám otvorí aplikácia Chameleoon.

  POZOR: E-mail môže doraziť aj do kolónky SPAM. Ak vám e-mail nedorazil, kontaktujte nás na e-mail: podpora@chameleoon.sk

 2. Prvotný import objednávok

  Po otvorení aplikácie Chameleoon je potrebné vykonať prvotný import objednávok.

  Vyberte si dátumový rozsah a stavy objednávok, ktoré ešte nemáte vyexpedované.

  POZOR: Prvotný import objednávok sa vykonáva iba pri aktivácii doplnku. Nové objednávky sa do aplikácie pridajú automaticky.

Shoptet aktivacia doplnku

Užitočné informácie

Označenie spôsobu úhrady objednávky

Označenie spôsobu úhrady objednávky vo Vašom systéme je dôležité nastavenie, podľa ktorého aplikácia Chameleoon určuje či sa zásielka posiela na dobierku alebo nie. Aplikácia neumožní používateľovi expedovať zásielku, ak nie je známy spôsob úhrady objednávky z prepojenia.

Ak aplikácia zistí, že sa jedná o nový spôsob platby, ktorý nepozná, je potrebné rozhodnúť, či je daný spôsob platby považovaný za dobierku alebo nie.

Príklad:

Ak využívate ako spôsob úhrady dobierku, platbu v hotovosti, platbu v hotovosti na pokladni a ďalšie spôsoby, označte možnosť Áno.

Ak využívate ako spôsob úhrady platbu kartou, GooglePay, platbu prevodom a ďalšie spôsoby, označte možnosť Nie.

Po potvrdení si aplikácia tento výber zapamätá.

označenie spôsobu uhrady-Shoptet

Nastavenie vyhľadávania objednávky

Aplikácia Chameleoon vám umožňuje rozhodnúť, podľa akého parametru si želáte vyhľadávať objednávky pri kontrole výdaja alebo hromadnej expedícii.

Môžete si vybrať vyhľadávanie podľa čísla objednávky alebo čísla faktúry.

vyhľadávanie obj.- Shoptet

Nastavenie variabilného symbolu

Aplikácia Chameleoon umožňuje zvoliť želaný variabilný symbol pre objednávky uhradené na dobierku. Ako variabilný symbol môžete zvoliť variabilný symbol na faktúre, číslo objednávky, alebo číslo faktúry.

Variabilný symbol- Shoptet

Nastavenie poznámky pri expedícii

Toto nastavenie použite v prípade, ak si želáte zobrazovať na štítku poznámku z e-shopu, alebo poznámku od zákazníka.

Poznámka-Shoptet

Nastavenie ignorovania váhy z e-shopu

V prípade, že si neželáte zadávať váhu z e-shopu, alebo váhu nemáte uvedenú, zvoľte možnosť Ignorovať váhu.

V tomto prípade sa nastaví váha, ktorú máte uvedenú pri cieľovom dopravcovi.

Shoptet-ignorovanie váhy

Automatické doplnenie čísla prepravy k objednávke v e-shope

Toto nastavenie umožňuje pridať číslo prepravy k objednávke vo Vašom e-shope hneď po odoslaní zásielky. Toto číslo následne môžete zaslať Vašim zákazníkom v e-maili.

Shoptet-číslo prepravy k obj.

Nastavenie zmeny stavu objednávky

Toto nastavenie umožňuje automatickú zmenu stavu pri niekoľkých údalostiach. Môžete si nastaviť pravidlo, pri akej údalosti sa má zmeniť stav objednávky vo Vašom e-shope.

Vytvorenie pravidla pre zmenu stavu

V kofigurácii pravidla je potrebné zadať názov pravidla, vybrať stav zásielky a vybrať stav, na ktorý sa zmení vo Vašom e-shope.

Ďalšie údaje nie sú povinné, avšak pre bližšiu špecifikáciu ich môžete vyplniť.

Nastavenie pravidla môže vyzerať takto:

Zmena stavu hneď po vytvorení objednávky na stav odoslaná:

Shoptet-zmena stavu

Označenie dopravcu vo Vašom systéme

Toto nastavenie slúži na automatické zaradenie zásielok pre jednotlivých dopravcov. Umožňuje predísť manuálnemu výberu dopravcov pre jednotlivé zásielky.

Pre toto nastavenie je potrebné skopírovať názov dopravcu v Shoptet, ktorý nájdete v nastaveniach v časti doprava a platby a priradiť ho v konfigurácii dopravcu v našej aplikácii.

Shoptet-označenie dopravcu

Nenašli ste potrebné informácie ? Radi Vám pomôžeme, kontaktujte nás na e-mail: podpora@chameleoon.sk

Last modified: 13 June 2024