Shopify

Dokumentácia pre e-shop Shopify


Služba Chameleoon využíva pre komunikáciu API rozhranie e-shopu Shopify. Pre komunikáciu s API je potrebné vygenerovať nový prístup s príslušnými opravneniami. Zoznam verzií a postup pri inštalácií a nastavenie potrebných oprávnení nájdete ďalej v dokumentácií. Pre korektnú inštaláciu postupujte podľa návodu.