Pohoda

Dokumentácia pre ekonomický softvér Pohoda


Služba Chameleoon využíva pre expedíciu objednávok XML súbor, ktorý získate v aplikácii Pohoda z vydaných faktúr cez XML export.

Nastavenia prepojenia

Prepojenie so systémom Pohoda nevyžaduje žiadne špeciálne nastavenie.

Označenie spôsobu úhrady objednávky

Označenie spôsobu úhrady objednávky vo Vašom systéme je dôležité nastavenie, podľa ktorého aplikácia Chameleoon určuje či sa zásielka posiela na dobierku alebo nie. Aplikácia neumožní používateľovi expedovať zásielku, ak nie je známy spôsob úhrady objednávky z prepojenia. Ak aplikácia zistí, že sa jedná o nový spôsob platby, ktorý nepozná, vyvolá akciu kde musí používateľ rozhodnuť či daný spôsob úhrady je považovaný za dobierku alebo nie. Po potvrdení akcie si výber aplikácia zapamätá.

Označenie kuriéra vo Vašom systéme

Aby ste predišli manuálnemu výberu kuriérov pri expedícií, aplikácia Chameleoon dokáže podľa tohto nastavenia automaticky zaradiť objednávku pre vybraného kuriéra. Skopírujte názov kuriéra zo systému Pohoda a priraďte konfiguráciu kuriéra v aplikácií Chameleoon.