Money ERP

Dokumentácia pre Money ERP


Služba Chameleoon využíva pre komunikáciu API rozhranie systému Money. Pre komunikáciu s API je potrebné vygenerovať prístupové kľúče.

Nastavenia prepojenia

Pre správnu komunikáciu s API systému Money je potrebné mať k dispozícií URL adresu pre API, vygenerovaný Klient ID a Heslo. V nasteveniach si môžete zvoliť či chcete expedovať z vydaných faktúr alebo prijatých objednávok. Pre každý zdroj dát je možné vybrať aj variabilný symbol.

Automaticky doplniť číslo prepravy do zvoleného poľa v MoneyERP

Ak si prajete doplniť číslo zásielky do MoneyERP hneď po vytvorení zásielky u dopravcu, zaškrtnite toto políčko a zvoľte pole kam sa má zapísať.
Číslo zásielky môžete následne poslať Vaším zákazníkom v e-maily.

Nastavenie zápisu stavu objednávky do zvoleného poľa v MoneyERP

Ak si prajete doplniť stav zásielky do MoneyERP, zaškrtnite toto políčko a zvoľte pole kam sa má zapísať stav objednávky. Stav sa zapíše iba ak máte nastavené pravidlo. Aplikácia Chameleoon Vám ponúka zapísať stav pri niekoľkých udalostiach. Môžete si nastaviť pravidlo pri akej udalosti sa má zapísať stav objednávky do stĺca v MeneyERP.

Vytvorenie pravidla pre zápis stavu

Po kliknutí na tlačidlo Pridať nové pravidlo sa Vám zobrazí okno pre konfiguráciu pravidla. Je potrebné zadať názov pravidla, vybrať stav zásielky a napísať čo sa má zapísať do stĺpca v MoneyERP. Ďalšie údaje pre zápis stavu nie sú povinné. Ak si prajete bližšie špecifikovať zmenu stavu môžete ich vyplniť.

Ukážka pravidla pre zmenu stavu:

Zápis stavu hneď po vytvorení zásielky u kuriéra môže vyzerať takto. Do políčka "Názov" môžeme zadať text "Po vytvorení zásielky", stav zásielky si vyberieme "Vytvorená" a do poľa zmeniť na stav napíšete "Odoslaná". Následne stačí uložiť pravidlo stlačením tlačidla "Potvrdiť". Týmto pravidlom dosiahneme, že sa hneď po vytvorení objednávky zapíše do zvoleného poľa v MoneyERP "Odoslaná".

Označenie spôsobu úhrady objednávky

Označenie spôsobu úhrady objednávky vo Vašom systéme je dôležité nastavenie, podľa ktorého aplikácia Chameleoon určuje či sa zásielka posiela na dobierku alebo nie. Aplikácia neumožní používateľovi expedovať zásielku, ak nie je známy spôsob úhrady objednávky z prepojenia. Ak aplikácia zistí, že sa jedná o nový spôsob platby, ktorý nepozná, vyvolá akciu kde musí používateľ rozhodnuť či daný spôsob úhrady je považovaný za dobierku alebo nie. Po potvrdení akcie si výber aplikácia zapamätá.

Označenie kuriéra vo Vašom systéme

Aby ste predišli manuálnemu výberu kuriérov pri expedícií, aplikácia Chameleoon dokáže podľa tohto nastavenia automaticky zaradiť objednávky pre vybraného kuriéra. Skopírujte názov kuriéra zo systému Money a priraďte konfigurácií kuriéra v aplikácií Chameleoon.