FastCentrik

Dokumentácia pre e-shop FastCentrik


Služba Chameleoon využíva pre komunikáciu API rozhranie e-shopu FastCentrik. Pre komunikáciu s API je potrebné požiadať podporu FastCentrik o vygenerovanie url adresy pre export a import dát.

Nastavenia prepojenia

Pre správnu komunikáciu s API je potrebné mať k dispozícií vyžiadané url adresy pre export a import dát. Tieto údaje následne zadajte do nastavení aplikácie Chameleoon.

Označenie spôsobu úhrady objednávky

Označenie spôsobu úhrady objednávky vo Vašom systéme je dôležité nastavenie, podľa ktorého aplikácia Chameleoon určuje či sa zásielka posiela na dobierku alebo nie. Aplikácia neumožní používateľovi expedovať zásielku, ak nie je známy spôsob úhrady objednávky z prepojenia. Ak aplikácia zistí, že sa jedná o nový spôsob platby, ktorý nepozná, vyvolá akciu kde musí používateľ rozhodnuť či daný spôsob úhrady je považovaný za dobierku alebo nie. Po potvrdení akcie si výber aplikácia zapamätá.

Označenie kuriéra vo Vašom systéme

Aby ste predišli manuálnemu výberu kuriérov pri expedícií, aplikácia Chameleoon dokáže podľa tohto nastavenia automaticky zaradiť objednávky pre vybraného kuriéra.

V administrácií Vášho e-shopu kliknite na položku "Nastavenia → Doprava" v ľavom menu administrácie. Následne pre každého kuriéra, ktorého budete expedovať cez aplikáciu Chameleoon, skopírujte názov kuriéra a priraďte konfigurácií kuriéra v aplikácií Chameleoon.