Externý systém

Dokumentácia pre napojenie externého systému


Služba Chameleoon umožňuje napojiť vlastný systém pomocou API. Je potrebné aby API na Vašej strane spĺňalo očakavené požiadavky, ktoré máme definované v tomto návode.

Nastavenia prepojenia

Pre správnu komunikáciu s API je potrebné vyplniť v nastaveniach URL adresu pre API a prihlásovacie údaje (podporované spôsoby API kľúč, bearer token alebo basic authentication). Následne je potrebné definovať štandardné API endpointy (nie je potrebné vypĺňať všetky, stačia tie ktoré si vyberiete). Tieto endpointy bude volať API Chameleoon počas procesu expedície.

API endpointy:
 • Adresa pre vrátanie objednávok podľa dátumu
  • Táto adresa sa využíva pri hromadnej expedícií na načitanie objednávok podľa zvoleného dátumu
 • Adresa pre vrátanie objednávky podľa ID
  • Táto adresa sa využíva pri hromadnej expedícií a kontrole výdaja na načitanie objednávky podľa ID (referencie dokladu)
 • Adresa pre zmenu stavu objednávky
  • Táto adresa sa využíva pri spätnom zápise čísla zásielky do Vášho systému a pri zmene stavu objednávky
 • Adresa pre získanie objednávok podľa stavu
  • Táto adresa sa využíva pri hromadnej expedícií na načitanie objednávok podľa zvoleného stavu
 • Adresa pre získanie stavov
  • Táto adresa sa využíva pre získanie stavov zo systému, aby bolo možné načítať objednávky podľa stavu
Označenie spôsobu úhrady objednávky

Označenie spôsobu úhrady objednávky vo Vašom systéme je dôležité nastavenie, podľa ktorého aplikácia Chameleoon určuje či sa zásielka posiela na dobierku alebo nie. Aplikácia neumožní používateľovi expedovať zásielku, ak nie je známy spôsob úhrady objednávky z prepojenia. Ak aplikácia zistí, že sa jedná o nový spôsob platby, ktorý nepozná, vyvolá akciu kde musí používateľ rozhodnuť či daný spôsob úhrady je považovaný za dobierku alebo nie. Po potvrdení akcie si výber aplikácia zapamätá.

Ignorovať váhu z e-shopu

Pokiaľ nemáte uvedenú váhu v e-shope alebo si neprajete prenášať váhu z e-shopu tak môžete zaškrtnúť toto políčko. Váha bude ignorovaná a nastaví sa váha, ktorú máte nastavenú pri cieľovom kuriérovi.

Automaticky doplniť číslo prepravy k objednávke v e-shope

Ak si prajete doplniť číslo zásielky k objednávke vo Vašom e-shope hneď po odoslaní zásielky, zaškrtnite toto políčko. Číslo zásielky môžete následne poslať Vaším zákazníkom v e-maily.

Nastavenie zmeny stavu

Aplikácia Chameleoon Vám ponúka automatickú zmenu stavu pri niekoľkých udalostiach. Môžete si nastaviť pravidlo pri akej udalosti sa má zmeniť stav objednávky vo Vašom e-shope.

Vytvorenie pravidla pre zmenu stavu

Po kliknutí na tlačidlo Pridať nové pravidlo sa Vám zobrazí okno pre konfiguráciu pravidla. Je potrebné zadať názov pravidla, vybrať stav zásielky a vybrať stav, na ktorý sa zmení vo Vašom e-shope. Ďalšie údaje pre zmenu stavu nie sú povinné. Ak si prajete bližšie špecifikovať zmenu stavu môžete ich vyplniť.

Ukážka pravidla pre zmenu stavu: Zmena stavu hneď po vytvorení zásielky u kuriéra môže vyzerať takto. Do políčka "Názov" môžeme zadať text "Po vytvorení zásielky", stav zásielky si vyberieme "Vytvorená" a stav v e-shope "Odoslaná". Následne stačí uložiť pravidlo stlačením tlačidla "Potvrdiť". Týmto pravidlom dosiahne, že sa hneď po vytvorení objednávky zmení stav v e-shope na "Odoslaná".

Označenie kuriéra vo Vašom systéme

Aby ste predišli manuálnemu výberu kuriérov pri expedícií, aplikácia Chameleoon dokáže podľa tohto nastavenia automaticky zaradiť objednávky pre vybraného kuriéra.

Pre každého kuriéra, ktorým budete expedovať cez aplikáciu Chameleoon, skopírujte názov kuriéra z Vášho systému a priraďte konfigurácií kuriéra v aplikácií Chameleoon.