SPS

Dokumentácia pre kuriéra SPS


Pre vytváranie objednávok prepravy a tlač štítkov u kuriéra SPS je potrebné požiadať o povolenie prístupu k ostrej verzií API WebShip.
O prístup požiadajte Vášho obchodného zástupcu.

Prístupové údaje

Pre prístup k API sa používajú rovnaké prihlasovacie údaje ako do portálu SPS.

Nastavenie kuriéra

Zadajte prístupové údaje do formulára pre kuriéra SPS v aplikácií Chameleoon.

Predvolené hodnoty

Aplikácia Chameleoon vám umožní prednastaviť si hodnoty potrebné pre expedíciu tak aby ste nemuseli pri každej objednávke
tieto údaje vypĺňať. Predvolené hodnoty Vám ušetria množstvo času, pomocou tento funkcionality dokážete prejsť proces expedácie za pár sekúnd. V prípade potreby môžete tento údaj zmeniť pri objednávke pokiaľ to bude situácia vyžadovať.

Pre kuriéra SPS môžete predvyplniť nasledujúce hodnoty:

 1. Váha
  • Váha sa úvádza v mernej jednote kg. Tento údaj môžete vyplniť priemernou hodnotou vaších balíkov.
  • Ak niektorá z expedovaných objednávok bude vo veľkej miere presahovať zadanú hodnotu, môžete váhu zmeniť pri konkrétnej objendávke.
 2. Počet balíkov
  • Tento údaj hovorí o tom, koľko balíkov má zásielka. Pokiaľ vo väčšine prípadov posielate jedno balíkovu zásielku, odporúčeme Vám nastaviť hodnutu na 1.
  • Ak niektorá z objednávok bude viacbalíková, môžete tento údaj zmeniť pri konkrétnej objednávke.
 3. Notifikácie
 4. Služba
  • Najčastejšie zákazníci využívajú službu express
 5. Účtovacia jednotka
 6. Spôsob úhrady dobierky
 7. Výška poistenia
  • Hodnota sa uvádza v €
 8. Vždy poistiť hodnotu
  • zaškrtnutím sa vždy použije ako poistenie tá hodnota, ktorú máte zadanú. V opačnom prípade sa zadaná hodnota použije len v prípade, že nie je známa hodnota objednávky
 9. Sobotné doručenie
 10. Automaticky skrátiť adresu doručenia v prípade, že prekročí maximálny počet znakov
Rozdelenie na balíky

Táto funkcionalita umožní automatické zvýšenie počtu balíkov pokiaľ bude splnená zadaná podmienka.

 1. Podľa váhy
  • Ak objednávka presiahne zadanú váhu, aplikácia automatický navyší počet balíkov
  • Príklad: ak nastavíme pravidlo nastavíme pravidlo max 15kg na balík a objednávka váži 30kg, aplikácia automatický nastaví počet balíkov na 2 a vytlačia sa 2 štítky
 2. Podľa počtu položiek
  • Pokiaľ posielate každú položku ako samostatný balík, aplikácia automaticky nastaví počet balíkov podľa počtu položiek na objednávky
  • Príklad: ak nastavíte toto pravidlo ako aktívne a došlá objednávka obsahuje napríklad 5 položiek, aplikácia automatický nastaví počet balíkov na 5 a vytlačí sa 5 štítkov

Tlač štítkov

Formát tlače štítkov sa nastavuje v administrácií kuriéra SPS. Môžete si vybrať z dvoch formátov tlače a to A4 alebo A6.