Slovenká pošta

Dokumentácia pre kuriéra Slovenká pošta


Pre vytváranie objednávok prepravy a tlač štítkov u kuriéra Slovenská pošta je potrebné získať prístupové údaje. Tieto údaje nájdete po prihlásení do systému EPH https://eph.posta.sk. Návod ako ich získať nájdete nižšie.

Prístupové údaje

Pre komunikáciu s API Slovenskej pošty je potrebné získať údaje UserId a ApiKey. Tieto údaje nájdete po prihlásení do EPH v nastaveniach pre WebEPH API. Kliknite na ikonu používateľa v pravom hornom rohu EPH → NastaveniaWebEPH API → zaškrtnite checkbox WebAPI API aktivované. Vygerenované prístupové údaje UserId a ApiKey skopírujte a vložte do aplikácie Chameleoon.

Nastavenie kuriéra

Po získaní prístupových údajov pre API Slovenskej pošty môžete nastaviť prepojenie v aplikácií Chameleoon.

Následne je potrebné vyplniť informácie o odosielateľovi. Tu sa vypĺňaju tieto údaje:

 • Meno odosielateľa (nepovinné)
 • Názov ogranizácie
 • Ulica
 • Mesto
 • PSČ
 • E-mail
 • Číslo účtu / IBAN

Číselná rada

Pre tlač štítkov v aplikácií Chameleoon pre kuriéra Slovenská pošta je potrebné mať pridelenú číselnú radu. Bez číselnej rady nie je možné tlačiť priamo z aplikácie ale je potrebné tlačiť štítky z portálu EPH.

Ak máte pridelenú číselnú radu

Číselná rada je v tvare napr. EB960814038SK. Je rozdelená na PREFIX a PODACIE ČÍSLO. Prefix sú prvé 4 znaky, v našom prípade je to EB96, a podacie číslo je nasledujúcich 6 čísel, v našom prípade je to 081403. Posledná číslica je kontrolná.

Ak nemáte pridelenú číselnú radu

O číselnú radu môže požiadať obchodného zástupcu Slovenskej pošty. V prípade, že nemá prideleného obchodného zástupcu, stačí, ak navštívi akúkoľvek pobočku Slovenskej pošty, kde mu na počkanie číselnú radu pridelia.

Predvolené hodnoty

Aplikácia Chameleoon vám umožní prednastaviť si hodnoty potrebné pre expedíciu tak aby ste nemuseli pri každej objednávke
tieto údaje vypĺňať. Predvolené hodnoty Vám ušetria množstvo času, pomocou tento funkcionality dokážete prejsť proces expedácie za pár sekúnd. V prípade potreby môžete tento údaj zmeniť pri objednávke pokiaľ to bude situácia vyžadovať.

Pre kuriéra DPD môžete predvyplniť nasledujúce hodnoty:

 1. Váha
  • Váha sa úvádza v mernej jednote kg. Tento údaj môžete vyplniť priemernou hodnotou vaších balíkov.
  • Ak niektorá z expedovaných objednávok bude vo veľkej miere presahovať zadanú hodnotu, môžete váhu zmeniť pri konkrétnej objendávke.
 2. Počet balíkov
  • Tento údaj hovorí o tom, koľko balíkov má zásielka. Pokiaľ vo väčšine prípadov posielate jedno balíkovu zásielku, odporúčeme Vám nastaviť hodnutu na 1.
  • Ak niektorá z objednávok bude viacbalíková, môžete tento údaj zmeniť pri konkrétnej objednávke.
 3. Spôsob úhrady
 4. Druh zásielky
 5. Trieda
 6. Druh PPP
 7. Obsah zásielky
 8. Úložná lehota
 9. Služby

Tlač štítkov

Môžete si vybrať z dvoch formátov tlače a to A4 alebo A6.