Pošta bez hraníc

Dokumentácia pre kuriéra Pošta bez hraníc


Pre vytváranie objednávok prepravy a tlač štítkov u kuriéra Pošta bez hraníc je potrebné získať prístupové údaje.
Tieto údaje nájdete po prihlásení na stránku https://client.postabezhranic.cz/. Návod ako ich získať nájdete nižšie.

Prístupové údaje

Identifikáčne číslo

Tento údaj nájdete v portáli kuriéra Pošta bez hraníc "Nastavení → Informace o firmě → Pošta Bez Hranic ID"

API kľúč

API kľúč nájdete v portáli kuriéra Pošta bez hraníc "Nastavení → PBH → API klíč"

Nastavenie kuriéra

Zadajte prístupové údaje do formulára pre kuriéra Pošta bez hraníc v aplikácií Chameleoon.

Predvolené hodnoty

Aplikácia Chameleoon vám umožní prednastaviť si hodnoty potrebné pre expedíciu tak aby ste nemuseli pri každej objednávke
tieto údaje vypĺňať. Predvolené hodnoty Vám ušetria množstvo času, pomocou tento funkcionality dokážete prejsť proces expedácie za pár sekúnd. V prípade potreby môžete tento údaj zmeniť pri objednávke pokiaľ to bude situácia vyžadovať.

Pre kuriéra Pošta bez hraníc môžete predvyplniť nasledujúce hodnoty:

 1. Váha
  • Váha sa úvádza v mernej jednote kg. Tento údaj môžete vyplniť priemernou hodnotou vaších balíkov.
  • Ak niektorá z expedovaných objednávok bude vo veľkej miere presahovať zadanú hodnotu, môžete váhu zmeniť pri konkrétnej objendávke.
 2. Počet balíkov
  • Tento údaj hovorí o tom, koľko balíkov má zásielka. Pokiaľ vo väčšine prípadov posielate jedno balíkovu zásielku, odporúčeme Vám nastaviť hodnutu na 1.
  • Ak niektorá z objednávok bude viacbalíková, môžete tento údaj zmeniť pri konkrétnej objednávke.
 3. Výška poistenia
  • Táto hodnota udáva pevnú výšku poistenia zásielky, ktorá sa použije na každú zásielku. V prípade, že táto hodnota nebude vyplnená, použije sa automaticky cena objednávky.
 4. Predvolený kuriér
  • Kuriér ktorým sa bude doručovať zásielka v konkretnej krajine.
  • Ak expedujete do viacerých krajín, odporúčame Vám vytvoriť si pre každú krajinu zvlášť konfiguráciu kuriéra Pošta bez hraníc.
 5. Názov odosielateľa
  • Názov spoločnosti pod ktorou expedujete. Táto hodnota sa objaví na štítku.