GLS

Dokumentácia pre kuriéra GLS


Pre vytváranie objednávok prepravy a tlač štítkov u kuriéra GLS je potrebné požiadať o povolenie na prístup API MyGLS.
Tento prístup Vám aktivuje Váš obchodný zástupca na vyžiadanie. Aktivácia API MyGLS je zadarmo a vybavenie trvá krátko.

Prístupové údaje

Pre prístup k API je potrebné registráčne číslo, prihlasovací email a heslo do služby MyGLS.

Registračné číslo

Tento údaj nájdete v portáli MyGLS pod názvom "Názov spoločnosti".

Prihlasovací email a heslo

Tieto údaje sú rovnaké ako údaje pod ktorými sa prihlasujete na portál MyGLS.

Ďalšie údaje

Pre úspešne vytvorenie objednávky prepravy a vytlačenie štítka je potrebné vyplniť tieto údaje:

 1. Názov organizácie
 2. Ulica, mesto, psč
 3. Email odosielateľa
  • Email sa objaví na štítku
 4. Telefónne číslo odosielateľa (nepovinné)
 5. Krajina odosielateľa

Nastavenie kuriéra

Zadajte prístupové údaje a informácie o odosielateľovi do formulára pre kuriéra GLS v aplikácií Chameleoon.

Predvolené hodnoty

Aplikácia Chameleoon vám umožní prednastaviť si hodnoty potrebné pre expedíciu tak aby ste nemuseli pri každej objednávke
tieto údaje vypĺňať. Predvolené hodnoty Vám ušetria množstvo času, pomocou tento funkcionality dokážete prejsť proces expedácie za pár sekúnd. V prípade potreby môžete tento údaj zmeniť pri objednávke pokiaľ to bude situácia vyžadovať.

Pre kuriéra GLS môžete predvyplniť nasledujúce hodnoty:

 1. Počet balíkov
  • Tento údaj hovorí o tom, koľko balíkov má zásielka. Pokiaľ vo väčšine prípadov posielate jedno balíkovu zásielku, odporúčeme Vám nastaviť hodnutu na 1.
  • Ak niektorá z objednávok bude viacbalíková, môžete tento údaj zmeniť pri konkrétnej objednávke.
 2. Doplnkové služby
  • Doplnkové služby ako napríklad e-mailová notifikácia, SMS notifikácia, Parcel Shop Delivery a mnoho ďalších

Tlač štítkov

Formát tlače stítko sa nastavuje v portáli MyGLS. Chameleoon podporuje tieto formáty:

 1. A4_2x2
 2. A4_4x1
 3. Termo (tlač na formát A6)