DPD

Dokumentácia pre kuriéra DPD


Pre vytváranie objednávok prepravy a tlač štítkov u kuriéra DPD je potrebné požiadať o prístup na ostrú API DPD.
Tento prístup Vám poskytnú po napísaní na e-mail integracia@dpd.sk. Vyžiadajte si priamo prístup na ostrú verziu API.

Prístupové údaje

Kuriér DPD Vám pošle prístupové údaje v e-maily, ktoré je potrebné zadať do nastavení kuriéra DPD v aplikácií Chameleoon. Informácie ktoré je potrebné zadať:

 1. API kľúč
  • V e-maily, v sekcií "User's API accesses", prvý stĺpec "Key"
 2. E-mail
  • E-mail pod ktorým sa prihlásujete do DPD portálu
 3. ID adresy odosielateľa
  • V e-maily, v sekcií "User's Pickup Addresses", prvý stĺpec "ID"
 4. ID odosielateľa
  • V e-maily, v sekcií "Users Pickup Addresses", označené ako "DelishID"
 5. ID bankového účtu
  • V e-maily, v sekcií "User's Bank Accounts" prvý stĺpec "ID"
 6. Čas vyzdvihnutia od-do
  • čas vyzdvihnutia zásielok kuriérom, zvyčajne od 13:00 do 17:00

Nastavenie kuriéra

Zadajte prístupové údaje a informácie o odosielateľovi do formulára pre kuriéra DPD v aplikácií Chameleoon.

Predvolené hodnoty

Aplikácia Chameleoon vám umožní prednastaviť si hodnoty potrebné pre expedíciu tak aby ste nemuseli pri každej objednávke
tieto údaje vypĺňať. Predvolené hodnoty Vám ušetria množstvo času, pomocou tento funkcionality dokážete prejsť proces expedácie za pár sekúnd. V prípade potreby môžete tento údaj zmeniť pri objednávke pokiaľ to bude situácia vyžadovať.

Pre kuriéra DPD môžete predvyplniť nasledujúce hodnoty:

 1. Váha
  • Váha sa úvádza v mernej jednote kg. Tento údaj môžete vyplniť priemernou hodnotou vaších balíkov.
  • Ak niektorá z expedovaných objednávok bude vo veľkej miere presahovať zadanú hodnotu, môžete váhu zmeniť pri konkrétnej objendávke.
 2. Počet balíkov
  • Tento údaj hovorí o tom, koľko balíkov má zásielka. Pokiaľ vo väčšine prípadov posielate jedno balíkovu zásielku, odporúčeme Vám nastaviť hodnutu na 1.
  • Ak niektorá z objednávok bude viacbalíková, môžete tento údaj zmeniť pri konkrétnej objednávke.
 3. Produkt
 4. Spôsob úhrady dobierky
  • Tento údaj hovorí o tom, ako môže adresát uhradiť dobierku
 5. Email a SMS notifikácia

Sledovanie zásielok

Pre sledovanie zásielok je nevyhnutné vyžiadať prístup na FTP server. Prístup si viete požiadať priamo od DPD. Na e-mail: integracia@dpd.sk.
Príklad textu emailu:
Prosíme Vás o zriadenie SFTP prístupu pre sledovanie objednávok.

V nastavení povoľte sledovanie zásielok cez FTP server a vyplnite údaje - Používateľské meno a heslo , ktoré Vám poslali z DPD pre správne fungovanie sledovania.

Tlač štítkov

Na DPD portáli je potrebné nastaviť tlač na formát A6. Ak budete tlačiť 4 štítky na jednu stranu, treba pri tlači prispôsobiť tlačovú zostavu a vybrať "tlačiť 4 strany na A4".