DEPO

Dokumentácia pre kuriéra DEPO


Pre vytváranie objednávok prepravy a tlač štítkov u kuriéra DEPO je potrebné požiadať o povolenie na prístup API DEPO. Tento prístup Vám zriadí Váš obchodný zástupca na vyžiadanie alebo podpora kuriéra DEPO.

Nastavenie kuriéra

Pre komunikáciu s API DEPO je potrebné získať údaje Prihlasovacie meno a Heslo. Tieto údaje Vám poskytne Váš obchodný zástupca alebo podpora DEPO. Po získaní prístupových údajov otvorte aplikáciu Chameleoon a vložte ich do nastavení pre DEPO.

Predvolené hodnoty

Aplikácia Chameleoon vám umožní prednastaviť si hodnoty potrebné pre expedíciu tak aby ste nemuseli pri každej objednávke
tieto údaje vypĺňať. Predvolené hodnoty Vám ušetria množstvo času, pomocou tento funkcionality dokážete prejsť proces expedácie za pár sekúnd. V prípade potreby môžete tento údaj zmeniť pri objednávke pokiaľ to bude situácia vyžadovať.

Pre kuriéra DPD môžete predvyplniť nasledujúce hodnoty:

  1. Váha
    • Váha sa úvádza v mernej jednote kg. Tento údaj môžete vyplniť priemernou hodnotou vaších balíkov.
    • Ak niektorá z expedovaných objednávok bude vo veľkej miere presahovať zadanú hodnotu, môžete váhu zmeniť pri konkrétnej objendávke.
  2. Služba

Tlač štítkov

Tlač štítkov je aktuálne možná iba na formát pariera A4.