Sledovanie zásielok jedným odkazom

Sledovanie zásielok na stránke balík Chameleoon


Aplikácia Chameleoon vám ponúka možnosť poskytnúť pre vašich koncových zákazníkov jedno sledovacie rozhranie pre vami odoslané zásielky bez ohľadu na kuriéra, ktorým je zásielka odoslaná. Vy preto nemusíte riešiť odkazovanie sa na rôzne sledovacie stránky a stačí vám jeden link pre všetky zásielky. Sledovacia stránka môže byť zobrazená v rôznych jazykoch a je na ňu možné umiestniť aj vaše logo.

Použitie je veľmi jednoduché. Do vašich mailových alebo SMS správ priložíte takýto odkaz: https://balik.chameleoon.sk/3510199985, kde 3510199985 je kuriérske číslo sledovanej zásielky (číslo balíka). Vo všeobecnosti teda odkaz vyzerá takto https://balik.chameleoon.sk/{cislo_zasielky}

Ak by ste chceli zobraziť stránku v inom ako slovenskom jazyku stačí pridať atribút lang. Pre český jazyk by to teda bol nasledovný odkaz: https://balik.chameleoon.sk/3510199985?lang=cs

Zoznam aktuálne podporovaných jazykov je:

  • český - cs
  • anglický- en
  • španielský - es
  • francúzky - fr
  • maďarský - hu
  • talianský- it
  • poľský- pl
  • rumunský - ro
  • slovenský - sk

Ak chcete na sledovaciu stránku pridať vlastné logo aktuálne stačí ak nám vaše logo pošlete a mi ho na sledovacie stránky vašich zásielok pridáme. Do budúcne uvažujeme túto možnosť pridať do administrácie aplikácie.