Spracovanie duplicitných objednávok


Aplikácia Chameleoon sleduje duplicitné pokusy o vytvorenie objednávky prepravy z toho istého zdroja. Aplikácia môže v takomto prípade automaticky odstrániť už nové alebo už existujúce objednávky v situácii, keď sa užívateľ pokúsi vyexpedovať 2 krát tú istú objednávku. Nejedná sa však o odstránenie objednávky z kuriérskych systémov.

Aplikácia vám ponúka 4 možnosti ako spracovať duplicitu
v nastaveniach si sami môžete vybrať pre vás ten najlepší spôsob

  1. Automaticky odstrániť existujúce objednávky - systém pri nahraní objednávky overí, či už objednávka v Chameleoone existuje. Ak áno, tak pôvodnú automaticky odstráni. Aktuálna je objednávka, ktorá sa práve importuje. Pozor! Objednávka sa ale neodstráni zo systému kuriéra.
  2. Automaticky vyčistiť už vyexpedované zo zoznamu - pri importe objednávok do aplikácie v hromadnej expedícii systém vyhľadá existujúce objednávky a automaticky ich odstráni zo zoznamu pre expedíciu. V zozname pre expedíciu ostanú len objednávky, ktoré ešte neboli vyexpedované cez aplikáciu Chameleoon. Ak si ich prajete vyexpedovať ešte raz, je potrebné ich odstrániť zo zoznamu vyexpedovaných objednávok v aplikácií Chameleoon.
  3. Existujúce odstrániť na otázku (odstrániť vyexpedované) - pri importe objednávok do aplikácie systém vyhľadá existujúce objednávky. Ak už niektorá z objednávok bola vyexpedovaná, tak aplikácia zobrazí upozornenie o duplicite. Užívateľ môže pôvodnú objednávku odstrániť alebo zruší operáciu. Aplikácia neumožní pokračovať v expedícii, pokiaľ existuje duplicitná objednávka. V prípade možnosti "odstrániť objednávku" sa objednávka neodstráni zo systému kuriéra.
  4. Už vyexpedované vyčistiť zo zoznamu na otázku - pri importe objednávok do aplikácie, v hromadnej expedícii, systém vyhľadá existujúce objednávky a zobrazí otázku, či ich vynechať zo zoznamu pre expedíciu. V prípade že užívateľ zvolí ÁNO, tak objednávky budú vynechané zo zoznamu pre expedíciu. Ak užívateľ zvolí NIE, objednávky sa zobrazia v zozname pre expedíciu. Pokiaľ užívateľ vyexpeduje už existujúcu objednávku, tak predošlá objednávka bude automaticky odstránená zo systému Chameleoon, ale nebude odstránená zo systému kuriéra.